Kvalita

Už v roku 1930 stanovil Dr. Johannes HEIDENHAIN službu zákazníkom, najvyššiu kvalitu a stály vysoký rozvoj ako základ podnikateľského úspechu. To platí dodnes ako pre našu prácu, tak pre naše jednanie. Požiadavky na najvyššiu kvalitu platia nie iba pre naše produkty, ale aj pre všetky činnosti našej firmy. Vysoký štandard kvality HEIDENHAIN potvrdzuje tiež certifikát podľa ISO 9001.

Životní prostredie

Vedľa kvality nastavuje HEIDENHAIN štandard tiež v ochrane životného prostredia. A to ako zavedením recyklovateľných produktov s dlhou životnosťou, tak šetrením surovín a energií podľa normy ISO 14001. Overením podľa EMAS (Eco-Management and Audit-Scheme) posilnil mimochodom HEIDENHAIN tiež snahu o trvalý rozvoj, ktorý má byť dlhodobo ekonomický, ekologický ale tiež sociálne prijateľný.

    Information for downloading