HEIDENHAIN produkty a ich aplikácie

Rozsiahli výrobný program ponúka riešenia pre všetky aplikácie, kde je vyžadovaná najvyššia možná presnosť, spoľahlivá reprodukovateľnosť a opakovateľnosť, bezpečné riadenie procesov, vysoká dynamika strojov, jednoduchosť obsluhy a samozrejme maximálna efektívnosť.

Naše výrobky sú preto prednostne používané na vysoko presných obrábacích strojoch, v prevádzkach na výrobu a spracovanie elektronických komponentov, automatických systémoch a strojoch. Naviac dodávame naše výrobky výrobcom výťahov, lekárskych technológií atď.