Riadenie obrábacích strojov

Pre frézky, frézovacie/ sústružnícke stroje a obrábacie centrá

 • Formujú kompletné produktové rady s rôznymi vlastnosťami
 • Riadenie strojov až s 24 osami
 • Sú programovateľné externe
 • Sú vhodné pre automatizovanú produkciu
 • Sú správnou voľbou pre každú úlohu od jednoduchého až po vysokorýchlostné frézovanie.

Riadenie kontúrovania pre sústruhy:

 • Ideálne pre oba CNC
 • Umožňuje jednoduchú manuálnu produkciu obrobkov
 • Podporuje programovanie s mnoho cyklami
 • Šikovné. Ponúkajú formové a grafické programovanie pre komplikované obrobky
 • Schopné vykonávať doplnkové frézovacie a vŕtacie úlohy v rámci jedného systému
 • Podpora vertikálnych sústruhov
 • Vhodné pre digitálne alebo analógovo riadené pohony