Dotykové sondy pre obrábacie stroje

Dotykové sondu HEIDENHAIN sú určené pre použitie na obrábacích strojoch – predovšetkým na frézkach a obrábacích centrách. Hlavným prínosom je zníženie prípravných časov pre nastavenie a vyrovnanie dielca v pracovnom priestore, eventuálne je možné zistiť aktuálne rozmery dielu medziopera4nou kontrolou a zvoliť následnú stratégiu dokončovacieho obrábania. Pre prácu s dotykovou sondou je k dispozícií ručný režim alebo ovládanie z NC programu.

Dotykové sondy HEIDENHAIN majú celú radu technologicky presvedčivých vlastností, ako je napríklad bezkontaktný optický senzor, integrované trysky ofukovania pre čistenie meraného bodu, alebo dlhú vychyľovaciu dráhu a zlomovú zónu dotykového hrotu.

Efektívna kolízna ochrana

Mechanický adaptér na sonde TS 460 medzi nástrojovým držiakom a dotykovou sondou poskytuje prídavnú kolíznu ochranu, ktorá tiež chráni telo dotykovej sondy. Ľahká kolízia s obrobkom alebo upínacím prípravkom vychýli dotykovú sondu. Súčasne integrovaný spínač deaktivuje signál pripravenosti dotykovej sondy a riadenie zastavuje pohyb stroja. Chybný pohyb tak zostane bez vážnych následkov. Kolízna ochrana TS 460 kompenzuje malé kolízie a zamedzuje veľkým škodám na vretene aj dieloch stroja.

Prenos signálu rádiom, alebo infračerveným signálom

Dotykové sondy TS 460 a TT 460 kombinujú výhody infračerveného a rádiového prenosu signálu v jednom systéme. Infračervený prenos je ideálny pre kompaktné stroje s uzavretým pracovným priestorom. Rádiový prenos signálu sa uplatňuje predovšetkým na veľkých obrábacích strojoch.

Dotyková sonda TS 750 pre všetky brúsne aplikácie

Brúsenie prináša možnosť dokonalého dokončenia. To si však vyžaduje dôkladné zvládnutie procesov brúsenia a priebežné monitorovanie postupu obrábania. Práve na tento účel vyvinula spoločnosť HEIDENHAIN robustnú, vysoko presnú, obrobkovú dotykovú sondu TS 750.  
Viac tu