Meranie dĺžok

Zapuzdrené lineárne snímače sú chránené proti prachu, špónam a chladiacim kvapalinám a sú ideálne pre prácu na obrábacích strojoch.

Otvorené lineárne snímače pracujú bez mechanického kontaktu medzi snímacou hlavou a stupnicou alebo stupnicovou páskou. Typickými aplikáciami týchto snímačov sú meracie stroje, komparátory a iné presné zariadenia v lineárnej metrológii, rovnako ako výroba a meracie prístroje, napríklad v polovodičovom priemysle.

Pri inkrementálnych lineárnych snímačoch sa aktuálna poloha určená počiatočnou hodnotou, ku ktorej sa pričítajú alebo odčítajú meracie kroky, alebo interpoláciou a počítaním signálových periód. Inkrementálne snímače HEIDENHAIN sú vybavené referenčnou značkou, cez ktorú musí pri zapnutí stroja prejsť snímacia hlava pre nastavenie počiatočnej hodnoty. Tento proces sa zjednoduší a urýchli pri použití referenčných značiek v kódovaných vzdialenostiach.

Absolútne lineárne snímače nepotrebujú prejdenie referenčnej značky, ale poskytujú aktuálnu hodnotu hneď. Snímač prenáša absolútnu hodnotu prostredníctvom rozhrania EnDat, alebo iného sériového rozhrania.