Následná elektronika

Elektronika rozhrania

Elektronika rozhrania od HEIDENHAIN prispôsobuje signály snímačov rozhraniu následnej elektroniky. Používa sa v prípade že nasledujúca elektronika nie je schopná priamo spracovať výstupné signály zo snímačov HEIDENHAIN, alebo ak je potrebná zvýšená interpolácia signálov.

Indikácie polohy

Číslicové indikácie polohy slúžia k vizualizácií hodnôt meraných lineárnych snímačov, dotykových meradiel, rotačných alebo uhlových snímačov. Oblasti použitia sú nasledujúce:

  • Meracie a kontrolné prístroje
  • Deličky
  • Monitorovanie meracích prístrojov
  • Manuálne obrábacie stroje
  • Meracie stroje

Typickými vlastnosťami indikácie polohy, konštruovaných pre jednoduchú obsluhu sú:

  • Dobre čitateľný alfanumerický displej
  • Jednoduché, logicky usporiadané klávesnice
  • Ergonomicky konštruované tlačidlá
  • Predný panel, odolný proti striekajúcej kvapaline
  • Robustné liatinové puzdro

Vyhodnocovacia elektronika

Vyhodnocovacia elektronika pre meracie aplikácie disponuje bohatými funkciami pre meracie aplikácie a štatistické vyhodnocovacie nameraných dát.

Vybavenie pre meranie a testovanie

Snímače HEIDENHAIN poskytujú všetky informácie, potrebné pre uvádzanie do chodu, monitorovanie a diagnostiku. Diagnostické prístroje PWM a testovacie prístroje PWT sú určené práve pre analýzu snímačov.