Meranie uhlov rotačnými snímačmi

Spôsoby uchytenia

V rotačných snímačoch s vlastným uložením a statorovou spojkou je deliaci kotúč spojený priamo s meraným hriadeľom. Snímacia jednotka je prichytená k hriadeli cez guľôčkové ložisko a pripevnená statorovou spojkou. Behom uhlového zrýchlenia hriadele absorbuje statorová spojka iba frikčný moment ložiska – tým je minimalizovaná statická aj dynamická chyba hriadele. Ďalšie výhody tohto uchytenia sú:

  • Jednoduchá montáž
  • Malá celková dĺžka
  • Vysoká vlastná frekvencia spojenia
  • Možnosť použiť dutý priechodný hriadeľ

Rotačné snímače s vlastným uložením, ktoré sú určené pre spojenie pomocou samostatnej hriadeľovej spojky, sú konštruované s pevným hriadeľom. Doporučené spojenie s meraným hriadeľom vyrovnáva radiálne a axiálne tolerancie. Uhlové snímače pre samostatnú hriadeľovú spojku umožňujú vyššiu rýchlosť otáčania hriadele. Rotačný snímač bez vlastného uloženia pracuje bez trenia. Dve časti – snímacia hlava a deliaci kotúč, bubon, alebo páska – sú nastavené navzájom behom montáže. Výhody sú:

  • Veľký priemer dutej hriadele
  • Vysoké otáčky hriadele
  • Žiadny prídavný moment