Precízne delenie - základ vysokej presnosti

Srdcom snímačov HEIDENHAIN je štandardné meradlo, obvykle vo forme mriežky s typickou šírkou rysky od 0.25 µm do 10 µm. Toto presné delenie je vyrábané procesom, vyvinutým HEIDENHAIN (např. DIADUR, nebor AURODUR) a je rozhodujúcim faktorom funkčnosti a presnosti snímačov. Delenie je zložené z rysiek a medzier s definovaným intervalom s veľmi malou chybou. Tím sú vytvorené štruktúry s presnou definíciou hrán. Takéto delenie je odolná voči mechanickým a chemickým vplyvom aj vibráciám a otrasom. Majú tiež definované chovanie pri zmene teploty.

Fázové mriežkyŠpeciálny výrobný proces umožňuje vyrábať trojrozmerné štruktúry rysiek, ktoré majú zvláštne optické charakteristiky. Šírka týchto štruktúr je v rozsahu od niekoľko mikrónov až po štvrt mikrónu.
SUPRADURDelenie, vyrobené procesom SUPRADUR, pracuje opticky ako trojrozmerné fázové mriežky, ale na rozdiel od nich majú plantárnu štruktúru a sú preto odolnejšie voči znečisteniu.
MAGNODURTenké magnetické vrstvy v mikronových tloušťkách jsou uspořádány pro velmi jemná magnetická dělení.
DIADURPresné delenia DIADUR sú zložené z extrémne tenkých vrstiev chrómu na substrátu - obvykle zo skla, alebo sklokeramiky. Presnosť týchto deliacich štruktúr je v oblasti mikrónov a submikrónov.
AURODURDelenie AURODUR je založené na vysoko reflexných zlatých ryskách a matných medzerách. Delenie AURODUR je obvykle na nosičoch z ocele.
METALLURDelenie METALLUR má vďaka svojmu zvláštnemu optickému zloženiu z reflexných zlatých vrstiev takmer plantárnu štruktúru. Tím sú zvláštne necitlivé voči znečisteniu.