Právne podrobnosti

Právní formaDR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5
83301 Traunreut
Germany
JednatelHubert Ermer, Lutz Rissing, Anna Enzinger
Telefon+49 8669 31-0
E-mailinfoheidenhainde
IČOTraunstein, HRB 275 · Head Office Traunreut
DIČDE 131 557 292

   

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH nemôže zaručiť správnosť, presnosť a úplnosť obsahu týchto webových stránok a preto nemôže prevziať zodpovednosť za akýkoľvek druh straty alebo poškodenia, vyplývajúceho priamo či nepriamo z použitia obsahu týchto webových stránok.

Podobne nemôže spoločnosť DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH prevziať zodpovednosť za obsah webových stránok iných spoločností, na ktoré majú návštevníci prístup prostredníctvom hypertextových odkazov z týchto webových stránok. Za obsah webových stránok nepatriacich spoločnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH majú výlučnú zodpovednosť ich poskytovatelia. Autorské práva a ochranné známky, všetky texty, ilustrácie, grafiky, animácie, videa a ďalší obsah týchto webových stránok, ako i ich usporiadanie sú chránené autorskými a ďalšími ochrannými právami. Duplikovanie úpravy alebo používanie vyššie uvedeného obsahu v ďalších elektronických alebo tlačených publikáciách je bez predbežného súhlasu DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH společnosti zakázané. Ak nie je uvedené inak, sú všetky ochranné známky chránené zákonom o ochranných známkach. Patenty a značky prezentované na týchto webových stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

Odmietnutie zodpovednosti v e-mailoch

E-mail nám umožňuje rýchlu a jednoduchú komunikáciu. Správy nemajú podpisy a môžu byť upravované tretími stranami. Spoločnosť HEIDENHAIN posiela záväzné zmluvy ako dopisy, skenované dopisy alebo faxy opatrené podpismi v súlade s podpisovými zásadami spoločnosti HEIDENHAIN.