Zvýšte kvalitu Vášho stroja

Výsledok obrábania, napríklad s ohľadom na tolerancie, kvalitu povrchu apod., je daný hlavne dynamickou a statickou presnosťou pohybu stroja. Pre presné obrábanie je pritom dôležité zistiť odchýlky pri pohybe stroja a vykompenzoval ich.

Ponúkame Vám zmeranie dynamických a statických úchyliek pohybu obrábacieho stroja pomocou špeciálnych meracích prostriedkov (podľa noriem ISO 230-2, ISO 230-3, ISO 230-4 a ISO 10791-6 K2 a K3 aj podľa VDI/DGQ smernice 3441).

Podľa požiadavkov sú k dispozícii rôzne meracie metódy:

Kruhový test s malým rádiusom
K zisteniu dynamického chovania regulácie NC riadenia pomocou snímačov s fázovou krížovou mriežkou KGM (do priemeru 230 mm)

Zistenie presnosti polohovania alebo chyby vo vedení
Os stroja do dĺžky 1000 mm pomocou porovnávacieho meradla VM

Premeranie osí stroja laserovým interferometrom

  • preskúšanie geometri
  • paralelita
  • meranie priamosti
  • meranie pravouhlosti
  • meranie lineárneho polohovania
  • rovinnosť
  • meranie naklápania 

Volumetrická kompenzácia
K nájdeniu volumetrických odchýliek v pracovnom priestore stroje na nových aj použitých obrábacích strojoch s riadením HEIDENHAIN

Technical support

NC Support Helpline
+49 8669 31-3101
service.nc-supportheidenhainde

PLC Programming Helpline
+49 8669 31-3102
service.plcheidenhainde

NC Programming Helpline
+49 8669 31-3103
service.nc-pgmheidenhainde

Encoders Helpline
+49 8669 31-3104
service.ms-supportheidenhainde

Application Programming Helpline
+49 8669 31-3106
service.appheidenhainde

Replacement Parts and Repairs Helpline
Germany: +49 8669 31-3121
International: +49 8669 31-3123
service.orderheidenhainde

Please use our request form to send us a question.

Request form