HEIDENHAIN dnes

EIDENHAIN má dnes zastúpenia vo všetkých priemyselných krajinách, väčšinou prostredníctvom vlastných pobočiek. Obchodníci a servisní technici poskytujú v týchto lokálnych zastúpeniach potrebné technické informácie a servis.

Vysoká kvalita štandardov HEIDENHAIN je dokumentovaná certifikátmi systému kvality ISO 9001 a schválením firmy ako meracieho pracoviska DAkkS pre meracie veličiny dĺžok a uhlov. Dlhá životnosť a recyklovatelná konštrukcia produktov na jednej strane a šetrné zaobchádzanie so surovinami a optimalizácia spotreby energie na druhej strane sú predpoklady pre systém environmentálneho managementu podľa ISO 14001.

Vysoká kvalita výrobkov HEIDENHAIN si vyžaduje špeciálne výrobné prípravky a meracie prostriedky. Originály a kópie pre výrobu meradiel sú vyrábané v samostatnej zvláštnej budove s čistým prostredím, vybavenej zariadením pre stabilizáciu teploty a izoláciou proti vibráciám. Taktiež potrebné stroje a linky pre výrobu a meranie lineárnych a rotačných stupníc aj kopírovacie prípravky sú taktiež vyvinuté a vyrobené firmou HEIDENHAIN.

Dnešná charakteristika HEIDENHAIN :

TNC riadiace systémy s dialógovým programovaním (Klartext) sa stali európskym štandardom pre výrobu nástrojov a foriem. Kompletní program absolútnych a inkrementálných rotačných snímačov, lineárnych a uhlových snímačov.
  • 26 miliónov rotačných a uhlových snímačov,
  • 8 miliónov lineárnych snímačov,
  • 513 000 indikácii polohy,
  • 311 000 TNC riadiacich systémov.