História vývoja spoločnosti a medzníky vo vývoji produktov

Počiatky firmy spadajú do roku 1889, keď Wilhelm Heidenhain založil dielňu na leptanie kovov, ktorá vyrábala šablóny, štítky, stupnice a meradlá. Po zničení firmy behom 2. Svetovej vojny zakladá syn zakladateľa firmy v Traunreutu novou spoločnosť pod názvom DR. JOHANNES HEIDENHAIN. Prvé produkty boli stupnice a meradlá pre váhy so zobrazením cien. Behom krátkej doby bol výrobný program rozšírený o optické snímače polohy pre obrábacie stroje. Na počiatku šesťdesiatych rokov nasleduje prechod ku snímačom dĺžok a uhlov s fotoelektrickým snímaním. Tento vývoj prvýkrát umožnil automatizáciu veľa strojov a zariadení vo výrobnom priemysle.

Od polovice sedemdesiatych rokov sa stal HEIDENHAIN tiež stále významnejším výrobcom riadení a pohonov pre obrábacie stroje.

Od samého počiatku bola firma silno orientovaná na technický rozvoj. Z tohoto dôvodu zmenil Dr. Johannes Heidenhain v roku 1970 podiely vo firme na nadáciu, ktorá bola schopná zaistiť kontinuitu firmy a v rámci toho i technický pokrok. To v súčasnej dobe umožňuje firme HEIDENHAIN vysoké investície do vývoja a výskumu.

Historické medzníky

1889

Založenie firmy na leptanie kovov v Berlíne

1923

Dr. Johannes Heidenhain vstúpil do otcovho podniku

1948

Nový začiatok firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN v Traunreutu

1950

Vynález postupu DIADUR: výroba odolného presného rastra na skle kopírovaním originálneho rastra

1970

Založená nezisková nadácia DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH

1980

Zomrel Dr. Johannes Heidenhain

2014

Spoločnosť HEIDENHAIN je zastúpená vo všetkých priemyselných krajinách sveta

Projekty meracej techniky

1961Fotoelektrický merací mikroskop
1966Interferenční komparátor pre Nemecký Metrologický úrad (PTB)
1971Uhlový merací stôl a zariadenie pre testovanie kruhových delení pre PTB
1977Presný goniometer pre PTB
1989Uhlové snímače pre New Technology Telescope NTT
1999Uhlové snímače pre Very Large Telescope VLT
1999Meradlá pre medzinárodné porovnávacie meranie dĺžok NANO-3 medzi mnohými národnými metrologickými ústavmi
2001Nanometrový interferenčný komparátor pre PTB
2003Porovnanie merania uhlov medzi HEIDENHAI, PTB a AIST (japonský štátny výskumný ústav)
2004Porovnanie merania dĺžok medzi HEIDENHAIN, PTB a MITUTOYO
2004Snímače uhlu pre teleskop GRANTECAN (Gran Telescopio CANARIAS)
2005Porovnanie merania uhlov medzi HEIDENHAIN a PTB
2007Snímače uhlov pre 25 európskych antén ALMA (Atacama Large Telescope Array)
2013

Snímače uhlov pre teleskop Daniel K. Inouye Solar (DKIST, dříve Advanced Technology Solar Telescope, ATST)

Medzníky vo vývoji meradiel

1936

Fotomechanické kopírovanie skleneného meradla (presnosť ± 0.015 mm)

1943

Kopírovanie kruhového meradla (presnosť ± 3 uhlovej sec)

1952

Váhové meradlá ako hlavný výrobný program

1967

Samonosné mriežky, mikroštruktúry

1985

Referenční značky v kódovaných vzdialenostiach pre inkrementálne meradlá

1986

Meradlá s fázovou mriežkou

1995

Plošné mriežky pre dvojsúradnicové snímače

2002

Planárne štruktúry fázových mriežok pre interferenčné lineárne snímače

2005

Amplitúdové mriežky, odolné voči znečisteniu, vyrábané laserom

2009

Veľkoplošné fázové mriežky (400 mm x 400 mm) pre meracie systémy v polovodičovom priemysle

Medzníky vo vývoji snímačov: otvorené lineárne snímače

1952

Optické lineárne snímače pre obrábacie stroje

1961

Inštrumentálny lineárny snímač LID 1, perióda delenia 8 µm / merací krok 2 µm

1963

Absolútny lineárny snímač LIC s 18 stopami, s duálnym kódom / meracím krokom 5 µm

1965

Laserové interferometre pre meranie obrábacích strojov

1987

Interferenčný otvorený lineárny snímač LIP 101, merací krok 0,02 µm

1989

Interferenčný otvorený lineárny snímač LIP 301, merací krok 1 nm

1992

Dvojrozmerný interferenčný lineárny snímač PP 109R

2008

Interferenčný lineárny snímač LIP 200 s periódou signálu 0,512 µm, rýchlosť pojazdu až 3 m/s

2010

Absolútny otvorený lineárny snímač LIC 4000 se 2 stopami, PRC, rozhraní EnDat 2.2 pre meracie dĺžky až 27 m a rozlíšení 1 nm

2012

Absolútny jednostopý lineárny snímač LIC 2100

2015Interferenční lineárny snímač LIP 6000 s veľmi kompaktnou konštrukciou

Medzníky vo vývoji snímačov: zapuzdrené lineárne snímače

1952

Optické lineárne snímače pre obrábacie stroje

1966

Zapuzdrený inkrementálny lineárny snímač LIDA 55.6 s ocelovým meradlom

1975

Inkrementálny lineárny snímač LS 500 so skleneným meradlom, meracia dlžka až 3 m, merací krok 10 µm

1977

Inkrementálny lineárny snímač LIDA 300, meracia dlžka až 30 m

1994

Zapuzdrený absolútny lineárny snímač LC 181 s 7 stopami, rozhranie EnDat, meracia dĺžka 3 m, merací krok 0,1 µm

1996

Absolútny lineárny snímač LC 481 s 2 stopami, PRC, rozhranie EnDat, meracia dĺžka až 2 m

2011

Absolutny lineárny snímač LC 200, meracia dĺžka až 28 m, PRC, merací krok 10 nm

2014

Absolútny lineárny snímač LC xx5, meracia dĺžka až 4 m, merací krok 1 nm

2015Inkrementálny lineárny snímač LP 100, meracia dĺžka až 3 m, merací krok 31,25 pm

Medzníky vo vývoji snímačov: uhlové snímače

1952

Optické uhlové snímače

1957/
1961

Fotoelektrický uhlový snímač ROD 1 s 40 000 periódami signálu na otáčku, 10 000 rysiek

1962

ROD 1 s 72 000 periódami signálu na otáčku

1964

Absolútny uhlový snímač ROC 15 / rozlíšenie 17 Bit

1975

Inkrementálny uhlový snímač ROD 800 / trieda presnosti ± 1 uhlová sekunda, Genauigkeit ± 1 Sekunde

1986

Inkrementálny uhlový snímač RON 905, trieda presnosti ± 0,2 uhlovej sekundy

1997

Absolútny uhlový snímač s integrovanou statorovou spojkou vo verzii s dutým hriadeľom RCN 723, 23 bitov na otáčku, rozhranie EnDat, presnosť ± 2 uhlové sekundy

2000

Interferenčný uhlový snímač ERP 880 s 180 000 periódami signálu na otáčku a presnosťou ± 0,2 uhlovej sekundy

2004

Absolútny uhlový snímač RCN 727 s priemerom dutého hriadeľa do 100 mm

2009

Interferenčný uhlový snímač ROP 8080, pre tester kremíkových plátkov, kombinácia záťažového ložiska a uhlového snímača, 360 000 periód signálu na otáčku

2011

Miniatúrny interferenčny uhlový snímač ERP 1080 v prevedení jednočipového snímača

Medzníky vo vývoji snímačov: rotačné snímače

1957/
1961

Inkrementálny fotoelektrický rotačný snímač ROD 1 s 10 000 ryskami

1964Inkrementálny štandardný snímač rady ROD 2 / ROD 4

1981

Inkrementálny rotačný snímač ROD 426, priemyselný štandard

1987

Absolútny viacotáčkový rotačný snímač ROC 221 S, 12 bitov na otáčku, 9 bitov viacotáčkových

1992

Inkrementálny vstavaný rotačný snímač ERN 1300 s rozsahom pracovných teplôt do 120 °C

1993

Absolútny jednootáčkový a viacotáčkový rotačný snímač ECN 1300 a EQN 1300

2000

Miniaturizovaný absolútny viacotáčkový rotačný snímač EQN 1100 s technikou Chip-On-Board

2000

Absolútny jednootáčkový rotačný snímač ECN 100 s priemerom dutého hriadeľa do 50 mm

2004

Miniaturizovaný absolutny jednootáčkový a viacotáčkový rotační snímač ECI 1100 a EQI 1100 (s induktívnym snímaním)

2007

Absolútny rotačný snímač s “Functional Safety” SIL2/PL d a rozhraním EnDat 2.2

2012ERN 1387 inkrementálne snímánie s zvýšenou presnosťou vďaka novo vyvinutej technológii snímania ASIC
2014Absolútne rotačné snímače pre aplikácie až SIL3/PL e,s rozhraním EnDat 2.2 a vylúčením chýb

Medzníky vo vývoji riadiacich systémov a elektroniky

1968

Obojsmerný čítač VRZ 59.4 pre 1 os

1974

Číslicová indikácia polohy HEIDENHAIN 5041

1976

Číslicová indikácia polohy TNC 110 a TNC 120 pro 3 osy

1979

Číslicové súvislé riadenie TNC 131 / TNC 135

1981

Číslicové súvislé riadenie pre 3 osy TNC 145

1984

Číslicové súvislé riadenie pre 4 osy TNC 155 s grafickou simuláciou obrábania obrobku

1995

Synchrónne-sériové rozhranie EnDat pre absolútne snímače polohy

1996

Súvislé riadenie TNC 426 s digitálnym riadením pohonou pre 5 os

1996

Celkový paket HEIDENHAIN TNC 410 MA s meničmi a motory

2004

Súvislé riadenie iTNC 530 s alternatívnym režimom smarT.NC

2007

Súvislé riadenie TNC 620 s HSCI sériovým riadiacim rozhraním

2011

Súvislé riadenie TNC 640 pre kombinované frézovacie a sústružnické obrábanie