Mriežkové snímače KGM 200

Mriežkové snímače KGM dynamicky testujú polohovú presnosť CNC riadeného obrábacieho stroja. Sú napríklad schopné vykonať test kruhovej interpolácie na rádiusoch od max. 115 mm po 0,1 mm pri rýchlostiach pohybu až 80 m/min. KGM môže tiež previesť test voľného tvaru v dvoch osiach. Výhodou KGM je na jednej strane bezkontaktné meranie, ktoré vylučuje vplyvy vôl guľôčkových spojení, ako je tomu napríklad pri DBB. Na druhej strane chyba, spôsobená geometriou stroja nemá vplyv na výsledky merania kruhovej interpolácie na veľmi malých polomeroch.

 

 

        Ask about product

Bochure

Spôsob merania a vyhodnotenie signálov

KGM je zložené z meracej dosky s krížovou mriežkou – umiestnené v kovovej montážnej doske – a snímacej hlavy. Behom merania sa snímacia hlava pohybuje nad krížovou mriežkou bez vzájomného mechanického kontaktu. Pre meranie je montážna doska upevnená miesto obrobku (napríklad na pracovný stôl obrábacieho centra) a nastavená. Snímacia hlava sa upevní do držiaku nástroja (napríklad do vretena obrábacieho centra) a nastaví sa. Pomocou fólie je nastavená vzdialenosť snímacej hlavy od krížovej mriežky na 0,5 ± 0,05 mm. Jemného nastavenia sa dosiahne pomocou skrutiek na snímacej hlave. Tým sa optimalizujú meracie signály, ktoré sa zobrazujú pomocou vyhodnocovacieho softvéru ACCOM na PC.
Meracie signály sú ďalej spracované v PC. Pre pripojenie KGM k počítaču je určený box rozhrania EIB 741 (ethernet) a karta čítačov IK 220 (PCI - Bus) HEIDENHAIN. Obe elektroniky sú schopné interpolovať vstupné sínusové signály až 4096-krát a tak dosiahnuť merací krok 1 nm v každej ose. Vyhodnotenie nameraných hodnôt podľa normy DIN ISO 230-2, DIN ISO 230-3 alebo VDI/DGQ smernice 3441 obstará HEIDENHAIN softvér ACCOM. Programovanie kruhových testov alebo testov s ľubovoľnou dráhou je veľmi jednoduché. Vyhodnocovací softvér ACCOM si vyžiada všetky pre meranie nevyhnutné parametre a vytvorí aj potrebný NC program, ktorý je možné odoslať cez sériové rozhranie alebo ethernet (TCP/IP) do NC riadenia.