Zapuzdrené uhlové snímače, s dutým hriadeľom a integrovanou statorovou spojkou

Vďaka konštrukcii a montáži cez statorovú spojku absorbujú tieto snímače krútiaci moment spôsobený trením v ložisku vlastného uloženia pri uhlovom zrýchlení hriadele. Uhlové snímače RON, RPN a RCN preto disponujú vynikajúcimi dynamickými vlastnosťami.

S integrovanou statorovou spojkou zahrňuje udávaná systémová presnosť tiež odchýlku napojenia hriadele.

Ďalšie výhody:

  • Kompaktné rozmery pre obmedzený inštalačný priestor
  • Dutý hriadeľ s priemermi do 100 mm pre vedenie výkonových káblov apod.
  • Jednoduchá montáž

Zapuzdrené uhlové snímače pre samostatnú hriadeľovú spojku

Uhlové snímač ROD s plným hriadeľom sú predovšetkým určené pre aplikácie s vyššími otáčkami hriadele a väčšími montážnymi toleranciami. Hriadeľové spojky ponúkajú axiálne tolerancie ± 1 mm.

Modulárne uhlové snímače s optickým snímaním

Uhlové snímače ERA a ERO bez vlastného uloženia (modulárne uhlové snímače) sú vhodné k integrácií prvkov stroja, alebo aparatúry. Ich charakteristické vlastnosti sú:

  • Veľké vnútorné priemery hriadele (až do 10 m s páskovou stupnicou)
  • Vysoké otáčky hriadele až do 20000 ot/min
  • Žiadny prídavný počiatočný moment tesnenia hriadele
  • Segmentové riadenie

Modulárne uhlové snímače s magnetickým snímaním

Vstavané meradlá ERM spoločnosti HEIDENHAIN obsahujú zmagnetizovaný deliaci bubienok a snímaciu hlavu s magnetorezistívnym senzorom. Vďaka stupnici MAGNODUR a magnetorezistívnemu princípu snímania sú obzvlášť necitlivé na znečistenie.

Moduly uhlových snímačov

Moduly uhlových snímačov HEIDENHAIN sú kombináciou uhlových snímačov a vysoko presných ložísk, ktoré sú navzájom optimálne nastavené. Sú charakterizované vysokým stupňom meracej a ložiskovej presnosti, vysokým rozlíšením a najvyšším stupňom opakovateľnosti. Nízky počiatočný krútiaci moment dovoľuje hladký pohyb.