Rotačné snímače s vlastným uložením

HEIDENHAIN ERN, ECN a EQN rotačné snímače s vlastným uložením a pripevnenou statorovou spojkou sú charakteristické jednoduchou montážou a malou celkovou dĺžkou. Zvyčajne sa používajú v rôznych druhoch aplikácií od jednoduchých meraní až po riadenie polohy a rýchlosti servopohonov. Dutý hriadeľ týchto snímačov je priamo nasunutý a upevnený na meranom hriadeli.

Rotačné snímače ROD, ROC a ROQ od firmy HEIDENHAIN majú vlastné ložiská a sú zapuzdrené. Sú robustné a kompaktné. Tieto snímače majú rotor spojený s meraným hriadeľom cez samostatnú spojku, ktorá kompenzuje axiálny pohyb a vzájomné vychýlenie ôs hriadele snímača a meranej hriadele.

Rotačné snímače s vlastným uložením pre spojenie cez samostatnú hriadeľovú spojku

Typ

Charakteristika

ROC/ROQ/ROD 400

 • Priemyselný štandard pre rozmery a výstupné signály
 • Montáž cez synchrónnu alebo svorkovú prírubu
 • Priemer hriadeľa 6 mm pri synchrónnej príruby, 10 mm pri svorkovej prírube
 • Miniaturizované rozmery
 • Montáž cez synchrónnu prírubu
 • Priemer hriadele 4 mm
 • Vonkajší priemer puzdra: 36,5 mm

Rotačné snímače s vlastným uložením pre montáž cez statorovú spojku.

Charakteristika

 • Miniaturizované rozmery
 • Jednostranne dutý hriadeľ 6 mm
 • Vonkajší priemer puzdra: 35 mm
 • Kompaktné rozmery
 • Priemyslový štandard pre rozmery a výstupné signály
 • Vonkajší priemer puzdra: 58 mm
 • Pre veľké priemery meraných hriadeľov
 • Duté hriadele s vnútorným priemerom D: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm
 • Vonkajší priemer puzdra: 87 mm
 • Pre vstavanie do motorov
 • Miniaturizované rozmery
 • Jednostranne dutý hriadeľ 6 mm
 • Vonkajší priemer puzdra: 36,5 mm
 • Pre vstavanie do motorov
 • Vonkajší priemer puzdra: 58 mm
 • Statorová spojka je určená pre upevňovacie otvory na roztečovej kružnici s vnútorným priemerom 65 mm.
 • 1:10 kužeľová hriadeľ s funkčným priemerom 9,25 mm pre extrémne pevné spojenie