Otvorené lineárne snímače

Otvorené lineárne snímače sú určené pre obrábacie stroje a inštalácia vyžaduje vysokú presnosť meraných hodnôt.
K typickým aplikáciám patria:

  • Meranie a výroba vybavenia pre polovodičový priemysel
  • Stroje pre osadzovanie dosiek plošných spojov
  • Ultra presné stroje
  • Vysoko presné obrábacie stroje
  • Meracie stroje a komparátory, meracie mikroskopy a ďalšie presné meracie zariadenia
  • Priame pohony

Absolútne snímače

RadaPopis
LICOtvorené lineárne snímače LIC umožňujú absolútne meranie polohy tak ako na dráhach pojazdov dlhých až 28m, tak pri vysokých rýchlostiach pojazdu. Ich rozmery i montáž odpovedajú snímačom rady LIDA 400.

Snímače s výstupom polohovej hodnoty

RadaPopis
LIP 200LIP 211 a LIP291 sú inkrementálne lineárne snímače s výstupom informácie o polohe vo forme polohovej hodnoty. Sínusové snímacie signály sú v snímacej hlave vysoko interpolované a funkciou integrovaného čítača prevádzané na polohovú hodnotu. Absolútna referencia je rovnako ako u všetkých inkrementálnych snímačov stanovená pomocou referenčných značiek.

Inkrementálne snímače

RadaPopis
LIP

Pre veľmi vysokú presnosť

Otvorené lineárne snímače LIP sú charakteristické veľmi malými meracími krokmi, spoločne s veľmi presnou opakovateľnosťou. Pracujú na princípe interferometrického snímania a sú vybavené fázovou mriežkou DIADUR ako meracím štandardom.

LIF

Pre vysokú presnosť

Otvorené lineárne snímače LIF majú merací štandard vyrobený procesom SUPRADUR na sklenenom substráte a na princípe interferometrického snímania. Vyznačujú sa vysokou presnosťou a opakovateľnosťou, zvlášť jednoduchou montážou, koncovými spínačmi a referenčnými značkami.

LIDA

Pre vysoké rýchlosti pojazdu a veľké meracie dĺžky

Otvorené lineárne snímače LIDA sú špeciálne navrhnuté pre veľmi vysoké rýchlosti pojazdu až 10 m/s a vyznačujú sa mimoriadne jednoduchou montážou s mnohými možnosťami. V závislosti na danom snímači sú ako nosiče stupnice (vyrobenej procesom METALLUR) použité oceľové meracie pásky, sklo alebo sklokeramika.

PP

Pre meranie dvoch súradníc

ri dvojsúradnicových snímačoch PP slúžia ploché štruktúry fázovej mriežky vyrobenej procesom DIADUR ako merací štandard, ktorý je skenovaný interferenčne. Toto umožňuje zisťovanie polohy v rovine.

LIP/LIF/LIC

Pre aplikácie pri vysokej a ultravysokej vákuovej technológii

Naše štandardné snímače sú vhodné pre aplikácie v nízkom a strednom vákuu. Snímače používané vo vysokom a ultravysokom vákuu musia spĺňať špeciálne požiadavky. Musí byť tomu špeciálne prispôsobená konštrukcia aj materiály. Ďalšie podrobnosti viď. Technické informácie o lineárnych snímačoch pre vákuové technológie.

Pre použitie v podmienkach vysokého a ultravysokého vákua sú špeciálne upravené nasledujúce otvorené lineárne snímače:

• Vysoké vákuum: LIP 481 V a LIF 481 V

• Ultravysoké vákuum: LIP 481 U

Nový systém spracovania signálov ASIC pre otvorené lineárne snímače od firmy HEIDENHAIN

Otvorené lineárne snímače HEIDENHAIN sú používané v prípadoch či už sa jedná o potrebu polohovania s extrémne vysokou presnosťou alebo presne definovaným pohybom. Na to aby snímače tieto požiadavky spĺňali počas ich celého životného cyklu, HEIDENHAIN vyvinul nový systém spracovania signálov ASIC - HSP 1.0. Toto video ukazuje ako systém skoro úplne vykompenzuje zmeny signálov a obnoví ich pôvodnú kvalitu.