Zapuzdrené lineárne snímače

Zapuzdrené lineárne snímače HEIDENHAIN sú chránené pre prachom, špónami a striekajúcej vode a sú určené pre aplikácie na obrábacích strojoch

 • Trieda presnosti do ± 2 μm
 • Merací krok do 0,001 μm
 • Meracia dĺžka do 30m
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Veľké montážne tolerancie
 • Zaťaženosť veľkých zrýchlením

Zapuzdrené lineárne snímače sa dodávajú s:

 • veľkoprofilovým puzdrom
  – pre vysokú odolnosť voči vibráciám
  – do 30m meracej dĺžky (72m na vyžiadanie)
 • nízkoprofilovým puzdrom
  – pre obmedzený inštalačný priestor
  – do meracej dĺžky 1240 mm s montážnou lištou alebo upínacími prvkami až do dĺžky 2040 mm

Pri zapuzdrených lineárnych snímačoch HEIDENHAIN hliníkové puzdro chráni meraciu stupnicu, snímaciu hlavu a jej vedenie pred špónami, prachom a striekajúcou vodou. Elastické tesniace lišty uzatvárajú puzdro. Snímacia hlava je vedená plynulo, bez trenia po stupnici. Pružné uloženie snímacej hlavy tlmí nerovnosti medzi snímačom a saňami stroja.