Analýza snímačov HEIDENHAIN

HEIDENHAIN encoders provide all information necessary for commissioning, monitoring and diagnostSnímače HEIDENHAIN poskytujú všetky informácie nevyhnutné pre uvedenie do prevádzky, monitorovanie a diagnostiku. PWM inšpekčné zariadenia a PWT testovacie zariadenia sú dostupné špeciálne pre diagnostiku snímačov. Testovacie zariadenia sa používajú pre kontrolu funkcií snímačov. Zariadenia PWT majú menej funkcií ako PWM, vyššie meracie tolerancie a nie je ich možné kalibrovať. Existujú dva typy diagnostiky v závislosti na integrácií zariadenia:

  • Diagnostika snímačov: Snímač je pripojený priamo k diagnostickému zariadeniu. Tým je možné uskutočniť komplexnú analýzu funkcií snímaču.
  • Diagnostika snímačov: Fázový merač PWM je zaradený do uzavretej riadiacej slučky (napr. cez vhodný testovací adaptér). Toto riešenie umožňuje diagnostiku v reálnom čase na strojoch alebo systémoch. Funkcie sú závislé na rozhraní.

PWM 21
Spolu s poskytovaným testovacím a nastavovacím softvérom ATS slúži PWM 21 pre diagnostiku a nastavovanie absolútnych a inkrementálnych snímačov HEIDENHAIN. PWM 21 s ATS softvérom je lídrom vo funkčnosti a flexibilite, obzvlášť pri inštalácií snímačov a rovnako je odporučené pre univerzálne aplikácie
PWT 101PWT 101 je testovacie zariadenie pre kontrolu funkcie a nastavovanie inkrementálnych a absolútnych snímačov HEIDENHAIN. Vďaka jeho kompaktným rozmerom a robustnému dizajnu, PWT 101 je ideálne pre mobilné použitie. K zobrazovaniu údajov a ovládaniu slúži 4.3 palcová plochá dotyková obrazovka.