Moduly snímača uhlov

Moduly snímača uhlov spoločnosti HEIDENHAIN sú kombináciou snímača uhlu a vysoko presných a optimálne vzájomne nastavených ložísk. Vyznačujú sa kompaktnou konštrukciou, vysokým stupňom presnosti merania a uloženia, veľmi vysokým rozlíšením a najvyššou úrovňou opakovateľnosti. Nízky počiatočný moment umožňuje plynulý pohyb. Vďaka konštrukcií plno definovaných a testovaných komponentov je ich obsluha a inštalácia veľmi jednoduchá.

Nastavenie
Od doby kedy spoločnosť HEIDENHAIN vyrába aj ložiská aj snímače, sú obe funkčné zostavy vysoko integrované. Oproti konvenčným riešeniam je potrebných menej súčastí a tým pádom aj menej spojov. To umožňuje veľmi kompaktnú a tuhú konštrukciu s veľmi malou celkovou výškou. V súčasnej dobe sa dodávajú moduly snímača uhlov s dutým hriadeľom 10 mm, 35 mm a 100 mm.

Vlastnosti
Použité valčekové ložiská sú špeciálne prispôsobené požiadavkám vysoko presných rotačných ôs. Významnými vlastnosťami je veľmi vysoká presnosť vodiacich dráh, vysoká tuhosť, nízky počiatočný moment a konštantný trvalý moment. Súčasne bol kladený dôraz na kompaktné rozmery a čo najnižšiu hmotnosť. Vysoké rýchlosti a zaťaženie nemajú primárnu dôležitosť. Snímače spĺňajú požiadavky metrologických aplikácií. Najdôležitejšia vlastnosť je vysoké rozlíšenie, vynikajúca kvalita signálu a čo najlepšia opakovateľnosť aj pri zmenách prevádzkovej teploty.

Výhody
Moduly snímača uhlov sú kombináciou uloženia a snímača. Spoločnosť HEIDENHAIN už vytvorila potrebnú zostavu a nastavenie. To znamená, že parametre modulov snímačov uhlov už boli definované a testované podľa špecifikácií zákazníka. Jednoduché mechanické rozhranie eliminuje všetky kritické montážne procesy. To nie len zjednodušuje inštaláciu, ale je tu aj záruka, že v aplikácií bude dosiahnutá zadaná presnosť. Komplikované prispôsobovanie jednotlivých komponent, ako aj prostredia stroja nie je nutné a odpadáva aj časovo náročné testovanie..

Reprodukovateľná presnosť vodiacich dráh:: rozhodujúca charakteristika uloženia
Absolútna presnosť vodiacich dráh nezaťaženého vzduchového uloženia je bez diskusie v mnohých prípadoch lepšia než valivé ložiská. V mnohých aplikáciách je však najvyššia možná reprodukovateľná presnosť vodiaceho uloženia dráhy rozhodujúcim faktorom. Ak berieme tento aspekt v úvahu, môžu byť moduly snímačov uhlov skutočnou alternatívou pre osi so vzduchovým uložením, pretože opakovateľnosť valivých ložísk spoločnosti HEIDENHAIN je zrovnateľná s presnosťou vodiacich dráh so vzduchovým uložením. Tuhosť valivých ložísk spoločnosti HEIDENHAIN je naviac 10-krát väčšia než pri vzduchovom uložení podobných rozmerov. To znamená, že sú pre osi pod zaťažením skutočne presnejším riešením. Valivé ložiská sú naviac obecne menej citlivé na rázové zaťaženie a nevyžadujú regulovanú dodávku vzduchu; vďaka tomu sú robustnejšie a jednoduchšie sa s nimi manipuluje.

Aplikačné oblasti
Moduly snímača uhlu sú určené pre nízke až stredné otáčky hriadele a stredné zaťaženie s vysokou až veľmi vysokou presnosťou uloženia a najvyšším stupňom opakovateľnosti. Sú vhodné pre špecifické požiadavky metrologických aplikácií. Typickými aplikáciami sú preto laserové sledovače (trackery) pre metrológiu, vysoko presné otočné stoly v meracích strojoch a stroje pre manipuláciu so substrátovými diskami v elektronickom priemysle. Môžu byť tiež použité v obrábacích strojoch s malým zaťažením, ako sú elektroerozívne stroje a stroje pre mikrometricky presnú výrobu.