Snímače uhlu so stupnicou na skeleton disku

Oblasť použitia: rotačné osi s vysokým rozlíšením a vysokou reprodukovateľnosťou

  • Veľmi vysoký počet period signálov
  • Malý montážny priestor
  • Malá chyba interpolácie a nízky šum signálu
Verzia a montážSystémová presnosťPeriódy signálu na otáčkuModel
Stupnica s fázovou mriežkou na sklenenom disku s nábojom; prišróbovaná na čelo hriadele± 0,9''180000ERP 880
Sklenená stupnica vyrobená procesom OPTODUR0,9''to 4''23000 to 63000ERP 1000
Fázová mriežka SUPRADUR na skle± 8''4096ERO 2000
ERO 2000 scale drumERO 2000 scanning head

Snímače uhlov so stupnicou na ocelovom bubienku

Oblasť použitia: otočné stoly, naklápacie hlavy, presné, vysoko dynamické motory

  • Veľký rozsah priemerov
  • Vysoké povolené otáčky hriadele
  • Vysoká presnosť
  • Rôzne tvary bubienku
  • Rôzny počet referenčných značiek na priemer
  • Ochranný kryt pre zvýšenie odolnosti voči znečisteniu
Verzia a montážSystémová presnosťPeriódy signálu na otáčkuModel
Oceľový bubienok s vysoko presnou meracou stupnicou, trojbodové centrovanie± 3'' to ± 1,5''8195 to 44000ECA 4000
ECA 4000 scale drumECA 4000 scanning head
Bubienok s meracou stupnicou so strediacim krúžkom; prišróbovaný na čelo hriadele± 5'' to ± 2'' 12000 to 52000
6000 to 44000
3000 to 13000
ERA 4000
ERA 4000 scale drumERA 4000 scanning head

Snímače uhlov so stupnicou na oceľovej páske

Oblasť použitia: veľké otočné stoly, teleskopy, špeciálne aplikácie

  • Veľký rozsah priemerov
  • Verzia s plnou kružnicou so segmentami
  • Vysoká variabilita priemerov
  • Vysoká presnosť
  • Vnútorný alebo vonkajší pásik so stupnicou
Verzia a montážSystémová presnosťPeriódy signálu na otáčkuModel
Oceľový pásik so stupnicou pre vnútornú montáž, verzia s plnou kružnicou; pásik so stupnicou je napnutý na vonkajšom obvode± 3,9'' to ± 1,6'' 36000 to 90000ERA 7480C
Oceľový pásik so stupnicou pre vonkajšiu montáž, verzia s plnou kružnicou; pásik so stupnicou je napnutý na vonkajšom obvode± 4,7'' to ± 1,9''36000 to 90000ERA 8480C
Ausführung und MontageGenauigkeit der TeilungSignalperioden/UTyp
Stahlmaßband für Innenmontage, Vollkreisausführung 1); Maßband wird am Umfang gespannt± 3,9'' bis ± 1,6'' 36000 bis 90000ERA 7480C
Stahlmaßband für Außenmontage, Vollkreisausführung 1); Maßband wird am Umfang gespannt± 4,7'' bis ± 1,9''36000 bis 90000ERA 8480C

1) Segmentlösungen auf Anfrage