CNC PILOT 640 – Súvislé riadenie pre CNC sústruhy

Už mnoho rokov sa CNC PILOT stáva súčasťou každodenného používania sústruhov a získal si reputáciu vďaka jeho jednoduchému a pohodlnému NC programovaniu.

So systémom smart.Turn HEIDENHAIN spravil ďalší krok k ešte jednoduchšiemu spôsobu používania. Zrozumiteľné programové vstupy, predvolené nastavenie globálnych hodnôt, mnohé možnosti výberu a priama grafická podpora zaisťuje rýchle a jednoduché operácie.

Rozhranie smart.Turn je založené na osvedčenom HEIDENHAIN-DIN PLUS. Pretože smart.Turn produkuje DIN PLUS programy. Ponúka NC programátorovi aj operátorovi relevantné informácie počas behu programu.

Vďaka flexibilnému dizajnu a početným programovacím vlastnostiam, vám CNC PILOT 640 vždy ponúkne optimálnu podporu. Bez ohľadu na to, či produkujete jednotlivé kusy, dávky, jednoduché alebo komplexné komponenty. CNC PILOT 640 je charakteristický jeho jednoduchou obsluhou a programovaním. Je ľahko naučiteľný a vyžaduje minimálny školiaci čas.

CNC PILOT 640 bol koncipovaný pre CNC sústruhy a je ideálny aj pre horizontálne aj vertikálne sústruhy rovnako ako pre vertikálne vŕtacie a sústružnícke centrá. CNC PILOT 640 podporuje sústruhy s hlavným a protichodným vretenom, C osou alebo polohovateľným vretenom a nástrojmi rovnako ako stroje s osami Y a B.

Pri multikanálovom obrábaní, rôzne kroky obrábania môžu byť prevádzané súčasne.

Bez ohľadu na to či obrábate jednoduché alebo komplexné časti, CNC PILOT vám poskytuje benefit vkladania grafických kontúr a pohodlného programovania prostredníctvom smart.Turn. Programovanie s premennými, riadenie špeciálnych častí stroja alebo používanie externe vytvorených programov atď. nie je problém: jednoducho sa prepnete do DIN PLUS. S DIN PLUS nájdete riešenie pre rôzne druhy úloh.

NC program stlačením tlačidla s TURN PLUS (opcia)

S TURN PLUS môžete vytvárať programy pre jednotlivé časti vo veľmi krátkom čase. Po tom čo importujete kontúry hotovej časti, stačí iba vybrať materiál a upínacie zariadenie. TURN PLUS spraví všetko ostatné automaticky: vygeneruje technický výkres, vyberie stratégiu obrábania, vyberie nástroj a rezné dáta a vygeneruje NC bloky.

Výsledkom je komplexne komentovaný smart.Turn program s pracovnými blokmi (jednotkami). To Vám zaručí istotu potrebnú pre optimalizáciu a bezpečnosť.

TURN PLUS je teda použiteľný pri všetkých obrábacích, vŕtacích a vyvŕtavacích operáciách s osou C alebo Y na čelných a valcových plochách a rovnako na čelných plochách strojov s protiľahlými vretenami.

Celoplošné obrábanie s osou B a protichodným vretenom

Stroje s osou B umožňujú vŕtať, vyvŕtavať a frézovať v šikmých rovinách. Pomocou CNC PILOT 640 môžete takéto úlohy zvládnuť rýchlo a ľahko. Obrábanie kusu programujete ako obvykle v základnej pracovnej rovine.