MANUALplus 620 – CNC riadenie pre sústruhy

Už mnoho rokov sa osvedčuje v dennej prevádzke riadenia MANUALplus, pre ktorého je charakteristické cyklové programovanie, tak ako možnosť konvenčného manuálneho obrábania. Aplikačne orientované cyklové programovanie umožňuje obsluhe rýchlo a efektívne vytvárať a editovať programy priamo na sústruhu.

Uvedenie nového MANUALplus 620 rozširuje oblasť využitia jednovretenových CNC sústruhov. V pracovnom režime smart.Turn spravil HEIDENHAIN ďalší krok vpred v jednoduchosti používania. Zrozumiteľná hlavička programu v tvare formulára, prednastavené globálne premenné, výber opcií a priama grafická podpora zaisťujúca rýchlu a jednoduchú prevádzku. Nové rozhranie smart.Turn je založené na osvedčenom HEIDEHAIN DIN PLUS: smart.Turn vytvára DIN PLUS programy a poskytuje NC programátorovi aj obsluhe všetky potrebné informácie pri behu programu

MANUALplus 620 je konštruovaný pre sústruhy s vretenom, jedným supportom (X a Z osou), C osou alebo polohovateľným vretenom a naháňanými nástrojmi. Je určený pre horizontálne a vertikálne sústruhy a to ako s jednoduchými držiakmi nástrojov, tak aj s revolverovou hlavou. Cyklové sústruhy sú obvykle používané v odvetví malej a strednej sériovej výroby. Obsluha MANUALplus 620 ťaží z jednoducho pochopiteľného cyklového programovania, ktorého pomocou je možné rýchlo a efektívne obrábať dielce. V náročnejších aplikáciách môžete využiť nového výkonného programovacieho režimu smart.Turn. Tento režim je základom pre NC programovanie na CNC sústruhoch.

Nový spôsob NC programovania je jednoducho zvládnuteľný, pretože obsluha sa nemusí stretávať s G alebo M funkciami, alebo štruktúrou programovacích blokov. So smart.Turn využije jednoducho sa učiacu formulárovú metódu programovania.