TNC 128 – Kompaktné pravouhlé riadenie pre frézovacie, vŕtacie a vyvrtávacie stroje.

TNC 128 je kompaktný ale všestranný systém pre pravouhlé riadenie troch osí a vretena. Ďalšia riadená os je voliteľná. Svojimi funkciami a jednoduchou obsluhou je zvlášť vhodný pre univerzálne frézovanie, vŕtacie a vyvŕtavacie stroje na:

  • Kusovú a malosériovú výrobu,
  • Výrobu strojov,
  • Stavba prototypov a pilotných projektov,
  • Opravárske práce
  • Vybavenie školiacich dielní

Dielensky orientované programovanie
Dialógové programovanie je dôležitým prvkom TNC 128, zvlášť ak je dielňa zavedená na riadiace systémy TNC. V posledných rokoch sa obrábací proces stáva zložitejší a stroje výkonnejšie. Cez neustály vývoj a zlepšovanie zostávajú základné funkcie systému TNC stále rovnaké.

Osvedčený spôsob obsluhy je tiež základom pre užívateľsky prívetivé programovanie TNC 128, ktoré Vás vedie pri tvorbe programu grafickou podporou, praktickou nápoveďou a cyklami pre obrábanie i transformácie súradníc.

Jednoduchá obsluha
Pre jednoduché práce ako frézovanie čela nepotrebujete na TNC 128 písať program. Je to rovnako jednoduché ako ovládať stroj ručne stláčaním osových tlačidiel alebo – pre väčšiu citlivosť – použitím ručného kolieska.

Tvorba programu offline
TNC 128 je možné dobre programovať na diaľku. Rozhranie rýchleho Ethernetu vám zaistí veľmi krátku dobu prenosu, a to aj pre dlhé programy.