Programovacie stanice pre riadenie HEIDENHAIN
Programovanie a výuka na PC

Prečo programovacie stanice?
Programy pre obrobky môžete samozrejme vytvárať pomocou iTNC veľmi dobre priamo na stroji – a to aj v prípade, že stroj práve obrába iný diel. Aj tak sa môže stať, že vyťaženie stroja alebo krátke časy pre zmenu upnutia neumožňuje sústredenie pre programovanie na mieste. Programovacie stanice HEIDENHAIN v PC umožňujú programovať rovnako ako na vašom stroji, avšak vzdialene od hluku dielne.

Vytváranie programov
Vytváranie, testovanie a optimalizácia programov pre smarT.NC, programov v dialógu alebo programov DIN/ISO pomocou programovacej stanice v PC skracujú stratové časy stroja. Pritom sa nemusíte nič nového učiť, každé stlačenie klávesy má rovnaký význam ako obvykle. Programovacia stanica do PC je totiž vybavená rovnakou klávesnicou ako na obrábacom stroji.

Testovanie externe vytvorených programov
Samozrejme môžete tiež testovať programy, ktoré boli vytvorené na CAD/CAM systéme. Testovacia grafika s vysokým rozlíšením Vám pomôže bezpečne rozpoznať porušenie kontúr a skryté detaily aj pri komplexných 3D-programoch.

Výuka na programovacej stanici
Programovacie stanice využívajú rovnaký softvér ako riadenie a tým sa hodia výborne k výuke na stredných odborných školách a doškoľovaniach. Programovanie prebieha na originálnej klávesnici a test programu prebieha presne tak ako na stroji. To dáva študentom pocit istoty pre neskoršie práce na skutočnom stroji. Tiež pre ďalšie vzdelávanie programátorov a študentov na odborných školách a učilištiach sú programovacie stanice vítaným pomocníkom, pretože riadenie HEIDENHAIN je možné programovať pomocou smarT.NC (iba iTNC 530), v dialógu alebo tiež podľa DIN/ISO.

Čo všetko programovacia stanica dokáže?
V programovacom režime máte k dispozícií rovnaké funkcie, ako na stroji, tj. Môžete vytvárať programy

  • so smarT.NC (iba iTNc 530), v dialogu HEIDENHAIN, alebo podľa DIN/ISO,
  • s grafickou podporou pri zadaní programu a pri teste programu,
  • so všetkými osvedčenými funkciami, ako je napríklad voľné programovanie kontúr FK.

Pracujete s originálnym softvérom pre riadenie – to znamená bez problémov s kompatibilitou. Programy, vytvorené na programovacom pracovisku, bežia na stroji, vybavenom aktuálnym riadením. Predpokladom je, že verzia NC softvéru programovacieho pracoviska odpovedá verzií softvéru v stroji.

Zvlášť výhodné:
Všetky platené softvérové opcie riadenia v stroji (pri iTNC 530 tiež FCL funkcie) sú v programovacom pracovisku voľne prístupné. To umožňuje užívateľom plnej verzie alebo bezplatnej demoverzie si vyskúšať všetky funkcie, dôkladne ich otestovať a potom sa rozhodnúť, či sa vyplatí upgrade na stroji.