TNC 620 – kompaktné súvislé riadenie pre frézky a vyvrtávačky

TNC 620 je kompaktný a ľahko čitateľný systém. Zároveň je všestranným riadením pre až pre 5 riadených ôs. Vďaka flexibilnému koncepcií obsluhy – možnosti dielenského programovania v Dialogu HEIDENHAIN na stroji, alebo načítania externe pripravených programov – a vďaka rozsahu svojho výkonu je vhodný pre nasadenie na frézkach, vyvrtávačkách a obrábacích centrách pre:

 • Sériovú alebo kusovú výrobu
 • Výrobu nástrojov
 • Výskum a vývoj
 • Výrobu prototypov v skúšobniach
 • Opravy
 • Odborné školy a učilištia

A naviac ponúka nevyhnutné a pomocné funkcie:

Univerzálne frézky

 • Voľné programovanie kontúr
 • Frézovacie cykly pre komplexné kontúry
 • Rýchle nastavovanie vzťažného bodu s 3D dotykovou sondou

Vyvrtávačky

 • Vŕtacie a závitovacie cykly
 • Cykly pre rastre bodov v kruhovom alebo priamkovom usporiadaní

5-osé obrábanie so sklopnou frézovaciu hlavou a otočným stolom

 • Externé, na stroji nezávislé programovanie
 • TNC 620 automaticky prihliada ku kinematickému usporiadaniu stroja
 • Sklápanie roviny obrábania
 • Obrábanie tvarov na plášti valca
 • 3D korekcia nástrojov
 • Rýchle opracovanie vďaka krátkemu času spracovania NC blokov