Technológia pohonov

Presnosť hotového obrobku a krátke časy obrábania – tieto požiadavky môžu byť splnené s digitálnymi technológiami. Pre tento prípad HEIDENHAIN ponúka NC produkty s integrovaným riadením pohonov.

Sú dostupné buď kompaktné alebo modulárne meniče, v závislosti na type stroja. Kompaktné meniče obsahujú napájanie až pre 2 osi, 3 osi, alebo 4 osi plus vreteno o výkone 15kW. Z modulárnych meničov sú pre osi a vretená dostupné rôzne výkonové moduly a napájacie zdroje s výkonom od 22kW do 125kW. Modulárne meniče sú vhodné pre stroje až s 13 osami a vretená s maximálnym výkonom 40kW.

Polohovacie motory od 0.4 Nm až 120 Nm a vretenové motory s 5.5 kW až do 40kW sú vhodné pre zapojenie do meničov HEIDENHAIN.