TNC 320 – súvislé riadenie pre frézky, vŕtačky a vyvrtávačky

TNC 320 je súvislé univerzálne riadenie pre štyri osi (ako opciu je možné dokúpiť aj piatu os). Vďaka svojmu flexibilnému konceptu dielenského programovania v dialógu HEIDENHAIN alebo externému programovaniu a jeho ďalším vlastnostiam je toto riadenie vhodné pre aplikácie ako sú univerzálne frézky, vŕtačky a vyvrtávačky pre:

  • Sériovú a kusovú výrobu,
  • Výrobu nástrojov a foriem,
  • Produkciu strojov,
  • Výskum a vývoj,
  • Výrobu prototypov a testovanie,
  • Opravárske dielne
  • Vzdelávacie a školiace inštitúcie

Pätnásť palcový TFT farebný monitor zobrazuje prehľadne a zrozumiteľne všetky nevyhnutné informácie pre programovanie, prevádzku i kontrolu obrábacieho stroja. Máte prehľad o programových blokoch, komentároch a chybových hláseniach. K dispozícií je tiež grafická podpora pri tvorbe programov, testoch a pri obrábaní

Rozdelenie obrazovky („split-screen“) umožňuje zobraziť v jednej polovici napríklad bloky programu a v druhej polovici buď grafický priebeh obrábania, alebo jeho stav.

Behom vykonávania programu pri obrábaní sú v stavovom okne k dispozícií informácie o polohe nástroja, vykonávanom programe, aktívnych cykloch, transformácií súradníc a ďalšie údaje. TNC 320 tiež zobrazuje aktuálnu dobu obrábania.